Showing 8 Result(s)
Lương đã thất bại như thế, Thất bại trong kinh doanh

Lương đã thất bại như thế!

Một thất bại khiến Lương cảm nhận rất chân thực sự khốc liệt của cuộc sống, và để lại cho Lương nhiều bài học trong hành trình khởi nghiệp của mình sau này! Background của Lương về Kinh Doanh Quốc Tế, Ngoại Thương và Quản trị kinh doanh, vì vậy trước khi Lương tập trung …

Xem và lưu Hơn 2500 ý tưởng kinh doanh qua App chính thức